Regulamin festiwalu

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych "Pyszadło 2021"


 1. V Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych „Pyszadło 2021" odbędzie się w dniach 03 - 06.06.2021 r. w Kinie „Wawrzyn" w Mogilnie.
 1. "Pyszadło" ma charakter konkursu najlepszych filmów satyrycznych, surrealistycznych i komediodramatów, krajowych i zagranicznych, których polska premiera przypada na lata 2019 – 2021.
 1. Celem Festiwalu jest:
 • Popularyzacja twórczości filmowej, w której satyra stanowi ważny element ponadpokoleniowego dyskursu, społeczno – cywilizacyjno – kulturowego.
 • Podkreślenie znaczenia satyry w przestrzeni publicznej i jej roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 • Stworzenie przestrzeni do konstruktywnego dialogu pomiędzy środowiskiem twórczym a elitami rządzącymi, bez wzajemnego obrażania się i cenzurowania sztuki.
 • Wyróżnienie filmów o wysokich walorach artystycznych.
 • Umacnianie więzi pomiędzy środowiskiem twórczym a odbiorcami sztuki filmowej, rozbudzanie potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców mniejszych miejscowości i inspirowanie ich do nowych ciekawych działań.
 • Wspieranie aktywizmu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju i lepszego świata.
 1. Organizatorem Festiwalu jest Mogileński Dom Kultury, ul. ks. P. Wawrzyniaka 1, 88 - 300 Mogilno, tel. 52 315 24 80, e-mail: sekretariat@mdk.moqilno.pl, strona internetowa: www.pyszadlo.pl oraz www.mogilno.in.
 1. Na program Festiwalu składają się:
 • Pokazy konkursowe polskich filmów fabularnych i dokumentalnych.
 • Pokazy konkursowe filmów zagranicznych w ramach cyklu „Satyrą w świat - Świat satyry".
 • Pokazy specjalne i retrospektywy.
 • Konferencje prasowe twórców i spotkania z publicznością.
 • Imprezy towarzyszące (warsztaty, wystawy, koncerty, kino plenerowe).
 1. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy według następujących kryteriów:
 • Wysoki poziom artystyczny.
 • Satyryczne, surrealistyczne lub komedio-dramatyczne ujęcie rzeczywistości w której żyjemy.
 • Oryginalność tematu i odwaga w podejmowaniu trudnych wyzwań realizacyjnych.
 • Poruszanie ważnych problemów społecznych.
 • Polska premiera filmu przypada na lata 2019 - 2021 r. (wyjątek stanowią filmy prezentowane na pokazach specjalnych i retrospektywnych).
 1. Warunki zgłoszenia filmu:
 • Filmy do selekcji konkursowej przyjmowane są w formie elektronicznej (link Vimeo lub Youtube ), z dostępem aktywnym do 30 maja 2021 roku, na e-mail: mediafilmstudio@wp.pl. Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge itp.) nie będą akceptowane.
 • Filmy zgłaszają ich główni twórcy – reżyser / producent.
 • Warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest dołączenie skanu wypełnionej i podpisanej imiennie karty zgłoszenia (Do pobrania).
 • Zgłoszenia filmów należy dokonać w terminie do 12 kwietnia 2021 roku.
 • Lista filmów zakwalifikowanych na Festiwal zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pyszadlo.pl zakładka program, w terminie do 26 kwietnia 2021 r.
 • Po zakwalifikowaniu filmu do konkursu lub na pokaz specjalny, zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć organizatorom Festiwalu do 30 kwietnia 2021 r., następujące materiały:
  • kadr z filmu, krótką biografię, filmografię i foto reżysera (elektronicznie) na e-mail: mediafilmstudio@wp.pl
  • kopię pokazową filmu na nośniku DCP, Blu-ray lub w wyjątkowych sytuacjach DVD do 12 maja 2021 r., na adres współorganizatora Festiwalu: Studio Media Film, os. Piastowskie 70/11, 61 – 158 Poznań.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie kopii filmu na pokaz konkursowy, pokazy specjalne i repliki Festiwalu, fragmentów filmu w transmisjach telewizyjnych oraz materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych i medialnych.
 • Kopie pokazowe będą zwracane na koszt organizatora w terminie 3 tygodni od zakończenia Festiwalu.
 • Festiwal zaprasza twórców wybranych filmów (trzy osoby z ekipy) i pokrywa im koszty podróży, pobytu oraz wypłaca honorarium. Wysokość honorarium każdorazowo określa Dyrektor Festiwalu.
 1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
 • Nagroda Honorowa - statuetka „Pyszadło 2021" oraz nagroda finansowa w wysokości 5 tys. złotych.
 • Główna Nagroda Publiczności - statuetka „Pyszadło 2021" dla najlepszego polskiego filmu fabularnego, wręczana reżyserowi.
 • Nagroda Publiczności - statuetka „Pyszadło 2021" dla najlepszego polskiego filmu dokumentalnego, wręczana reżyserowi.
 • Nagroda Publiczności - statuetka „Pyszadło 2021" dla najlepszego filmu zagranicznego, wręczana polskiemu dystrybutorowi filmu.
 • Nagroda Dziennikarzy - „Pyszadło 2021", dla polskiego filmu.
 • Nagroda Specjalna Organizatorów - statuetka "Pyszadła 2021".
 1. W uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu mogą być wręczone inne nagrody fundowane przez osoby prywatne, organizacje i instytucje.
 1. W Festiwalu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat i zakupiły karnet w kasie kina „Wawrzyn" lub online w aplikacji Ekobilet (www.ekobilet.pl), począwszy od 5 maja 2021 r., oraz zastosują się do wytycznych sanitarnych obowiązujących w danej strefie. Bilety na pojedyncze pokazy i wydarzenia w ramach Festiwalu, dostępne będą od 15 maja 2021 r.
 1. Organizatorzy zapraszają do współdziałania inne jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu.
 1. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje dyrekcja Festiwalu.
 1. Całością prac programowych, organizacyjnych i technicznych kierują:
 • Dyrektor Festiwalu - Jan Szymański, Mogileński Dom Kultury, tel. 500149312, e-mail: dyrektor@mdk.mogilno.pl
 • Dyrektor Artystyczny - Rafał Górecki, Studio Media Film, tel. 604176793, e-mail: mediafilmstudio@wp.pl
 1. Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela: Biuro Organizacyjne V OFFS „Pyszadło 2021", ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1, 88 - 300 Mogilno, tel. 52 315 24 80, e-mail: sekretariat@mdk.moqilno.pl, strona internetowa: www.pyszadlo.pl oraz www.mogilno.in.

V Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych Pyszadło 2021


Opinie o festiwalu

A ja to kupuję! Ze wszystkim. Podobnie jak uczestnicy festiwalu, wiernie trwający przed kinowym ekranem, klubowym bufetem, nad brzegiem jeziora i przy ognisku. Ich też kupuję, bo czymże byłoby „Pyszadło” bez takich ludzi, szczerych w radości i świętowaniu, złaknionych rozmów z drugim miłośnikiem kina, otwartych na nowe (2016).
Dominika Nowicka
Przez tych kilka ostatnich dni znalazłem swój nowy dom na mapie świata. Mam ich kilka. Niektóre są prawdziwe, inne wymyślił James Cameron. Mogilno od dziś jako miejsce i „Pyszadło” jako tryby trwania w nim w szczęśliwości nieskażonej niczym przyłączają się tych przyczółków lepszej wrażliwości. Mam nadzieję wracać. Mam nadzieję, że i Wy tu obok wtedy będziecie (2016).
Marcin Jauksz

| Copyright © - V Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych Pyszadło 2021 | Projekt strony: Verseo | Polityka Prywatności | Kontakt

Przewiń do góry strony