Regulamin festiwalu

REGULAMIN VII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych "Pyszadło 2024"


 1. VIII Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych „Pyszadło 2024" odbędzie się w dniach 30.05. – 02.06.2024 w Kinie „Wawrzyn" w Mogilnie.
 2. „Pyszadło" ma charakter konkursu najlepszych filmów satyrycznych, surrealistycznych i komediodramatów, krajowych i zagranicznych.
 3. Celem Festiwalu jest:
  • Popularyzacja twórczości filmowej, w której satyra stanowi ważny element ponadpokoleniowego dyskursu, społeczno – cywilizacyjno – kulturowego.
  • Podkreślenie znaczenia satyry w przestrzeni publicznej i jej roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
  • Wyróżnienie filmów o wysokich walorach artystycznych.
  • Umacnianie więzi pomiędzy środowiskiem twórczym a odbiorcami sztuki filmowej, rozbudzanie potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców mniejszych miejscowości i inspirowanie ich do nowych ciekawych działań.
  • Wspieranie aktywizmu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju i lepszego świata.
 4. Organizatorem Festiwalu jest Mogileński Dom Kultury, ul. ks. P. Wawrzyniaka 1, 88 - 300 Mogilno, tel. 52 315 24 80, e-mail: sekretariat@mdk.moqilno.pl, strona internetowa: www.pyszadlo.pl oraz www.mogilno.in
 5. Na program Festiwalu składają się:
  • Pokazy konkursowe polskich filmów fabularnych i dokumentalnych.
  • Pokazy konkursowe filmów zagranicznych w ramach cyklu „Satyricon".
  • Pokazy specjalne i retrospektywy.
  • Konferencje prasowe twórców i spotkania z publicznością.
  • Imprezy towarzyszące (warsztaty, wystawy, koncerty, kino plenerowe, dyskusje panelowe, konferencja).
 6. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy według następujących kryteriów:
  • wysoki poziom artystyczny,
  • satyryczne, surrealistyczne lub komedio-dramatyczne ujęcie rzeczywistości, w której żyjemy (lub żyliśmy),
  • oryginalność tematu i odwaga w podejmowaniu trudnych wyzwań realizacyjnych,
  • poruszanie ważnych problemów społecznych,
  • polska premiera filmu przypada na lata 2021 - 2023 r. (wyjątek stanowią filmy prezentowane na pokazach specjalnych i retrospektywnych).
 7. Warunki zgłoszenia filmu:
  • Filmy do selekcji konkursowej przyjmowane są w formie elektronicznej (link Vimeo lub Youtube) z dostępem aktywnym do 02.06.2024 roku, na e-mail: pyszadlo@wp.pl
  • Filmy zgłaszają ich główni twórcy – reżyser / producent
  • Warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest dołączenie skanu wypełnionej i podpisanej imiennie karty zgłoszenia (do pobrania).
  • Zgłoszenia filmów należy dokonać w terminie do 21 kwietnia 2024 roku.
  • Lista filmów zakwalifikowanych na Festiwal zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pyszadlo.pl zakładka program, w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
  • Po zakwalifikowaniu filmu do konkursu lub na pokaz specjalny, zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć organizatorom Festiwalu do 05 maja 2024 r., następujące materiały:
   • kadr z filmu, krótki opis filmu, krótką biografię, filmografię i foto reżysera (elektronicznie) na e-mail: pyszadlo@wp.pl
   • kopię pokazową filmu na nośniku DCP, Blu-ray lub w wyjątkowych sytuacjach DVD, mp4 na adres organizatora Festiwalu
  • Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie kopii filmu na pokaz konkursowy, pokazy specjalne i repliki Festiwalu, fragmentów filmu w transmisjach telewizyjnych oraz materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych i medialnych.
  • Kopie pokazowe będą zwracane na koszt organizatora w terminie 3 tygodni od zakończenia Festiwalu.
 8. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
  • Nagroda Honorowa - statuetka „Satyrek 2024” oraz nagroda finansowa w wysokości 5 tys. złotych.
  • Główna Nagroda Publiczności - statuetka „Satyrek 2024" dla najlepszego pełnometrażowego polskiego filmu fabularnego, wręczana reżyserowi lub reżyserce.
  • Nagroda Publiczności - statuetka „Satyrek 2024" dla najlepszego polskiego filmu dokumentalnego, wręczana reżyserce lub reżyserowi.
  • Nagroda Publiczności – statuetka „Satyrek 2024” dla najlepszego krótkometrażowego filmu fabularnego, wręczana reżyserowi lub reżyserce.
  • Nagroda Publiczności – statuetka „Satyrek 2024” dla najlepszego filmu offowego, wręczana reżyserowi lub reżyserce.
  • Nagroda Publiczności - statuetka „Satyrek 2024" dla najlepszego filmu zagranicznego, wręczana polskiemu dystrybutorowi filmu.
  • Nagroda Dziennikarzy - „Satyrek 2024", dla polskiego filmu.
  • Nagroda Specjalna Organizatorów - statuetka "Satyrek 2024".
 9. W uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu mogą być wręczone inne nagrody fundowane przez osoby prywatne, organizacje i instytucje.
 10. W Festiwalu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat i zakupiły karnet w kasie kina „Wawrzyn" lub online w aplikacji Ekobilet (www.ekobilet.pl) oraz zastosują się do wytycznych sanitarnych obowiązujących w danej strefie. Bilety na pojedyncze pokazy i wydarzenia w ramach Festiwalu, dostępne będą od 27.05.2024r.
 11. Organizatorzy zapraszają do współdziałania inne jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu.
 12. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje dyrekcja Festiwalu.
 13. Całością prac programowych, organizacyjnych i technicznych kierują:
 14. Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela: Biuro Organizacyjne VI OFFS „Pyszadło 2022", ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1, 88 - 300 Mogilno, tel. 52 315 24 80, e-mail: sekretariat@mdk.moqilno.pl, strona internetowa: www.pyszadlo.pl oraz www.mogilno.in

| Copyright © - Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych Pyszadło | Projekt strony: Verseo | Polityka Prywatności | Kontakt

Przewiń do góry strony
Facebook