Regulamin festiwalu

REGULAMIN III Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych „Pyszadło 2018"


 1. III Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych „Pyszadło 2018" odbędzie się w dniach 23 - 26.05.2018 r. w Kinie „Wawrzyn" w Mogilnie.
 2. „Pyszadło" ma charakter konkursu najlepszych filmów satyrycznych, surrealistycznych i komediodramatów, krajowych i zagranicznych, których polska premiera przypada na lata 2016 – 2018.
 3. Celem Festiwalu jest:
  • Popularyzacja twórczości filmowej, w której satyra stanowi ważny element ponadpokoleniowego dyskursu, społeczno – cywilizacyjno – kulturowego.
  • Podkreślenie znaczenia satyry w przestrzeni publicznej i jej roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
  • Stworzenie przestrzeni do konstruktywnego dialogu pomiędzy środowiskiem twórczym a elitami rządzącymi, bez wzajemnego obrażania się i cenzurowania sztuki,
  • Wyróżnienie filmów o wysokich walorach artystycznych.
  • Umacnianie więzi pomiędzy środowiskiem twórczym a odbiorcami sztuki filmowej, rozbudzanie potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców mniejszych miejscowości i inspirowanie ich do nowych ciekawych działań.
  • Wspieranie aktywizmu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju i lepszego świata.
 4. Organizatorem Festiwalu jest Mogileński Dom Kultury, ul. ks. P. Wawrzyniaka 1, 88 - 300 Mogilno, tel. 52 315 24 80, e-mail: sekretariat@mdk.moqilno.pl, strona internetowa: www.pyszadlo.pl oraz www.mogilno.in
 5. Na program Festiwalu składają się:
  • Pokazy konkursowe polskich filmów fabularnych i dokumentalnych.
  • Pokazy konkursowe filmów zagranicznych w ramach cyklu „Satyrą w świat".
  • Pokazy specjalne i retrospektywy.
  • Konferencje prasowe twórców i spotkania z publicznością.
  • Imprezy towarzyszące (kino plenerowe, warsztaty, wystawy, koncerty).
 6. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy według następujących kryteriów:
  • Wysoki poziom artystyczny.
  • Satyryczne, surrealistyczne lub komedio-dramatyczne ujęcie rzeczywistości w której żyjemy.
  • Oryginalność tematu i odwaga w podejmowaniu trudnych wyzwań realizacyjnych.
  • Poruszanie ważnych problemów społecznych.
  • Polska premiera filmu przypada na lata 2016 - 2018 r. (wyjątek stanowią filmy prezentowane na pokazach specjalnych i retrospektywnych).
 7. Warunki zgłoszenia filmu:
  • Filmy na tegoroczne „Pyszadło” przyjęte zostają z tzw. puli dyrektorskiej. W kolejnych edycjach Festiwalu przewiduje się przeprowadzenie selekcji konkursowej nadesłanych dzieł.
  • Festiwal zaprasza twórców wybranych filmów i pokrywa im koszty podróży, pobytu oraz wypłaca honorarium. Wysokość honorarium każdorazowo określa Dyrektor Festiwalu.
 8. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
  • Nagroda Honorowa - statuetka „Pyszadło 2018" oraz nagroda finansowa w wysokości 5 tys. złotych.
  • Główna Nagroda Publiczności - statuetka „Pyszadło 2018" dla najlepszego filmu polskiego, wręczana reżyserowi.
  • Nagroda Publiczności - statuetka „Pyszadło 2018" dla najlepszego filmu zagranicznego, wręczana polskiemu dystrybutorowi filmu.
  • Nagroda Dziennikarzy - „Pyszadło 2018", dla polskiego filmu.
  • Nagroda Specjalna Organizatorów - statuetka "Pyszadła 2018".
 9. W uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu mogą być wręczone inne nagrody fundowane przez osoby prywatne, organizacje i instytucje.
 10. Festiwalu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat i zakupiły karnet w kasie kina „Wawrzyn" lub online w aplikacji Ekobilet (www.ekobilet.pl) począwszy od 30 kwietnia 2018 r. W tym samym terminie dostępne będą bilety na poszczególne wydarzenia festiwalu.
 11. Organizatorzy zapraszają do współdziałania inne jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu.
 12. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje dyrekcja Festiwalu.
 13. Całością prac programowych, organizacyjnych i technicznych kierują:
  • Dyrektor Festiwalu - Jan Szymański, Mogileński Dom Kultury.
  • Dyrektor Artystyczny Festiwalu - Rafał Górecki, Studio Media Film.
 14. Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela: Biuro Organizacyjne III OFFS „Pyszadło 2018", ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1, 88 - 300 Mogilno, tel. 52 315 24 80, e-mail: sekretariat@mdk.moqilno.pl, strona internetowa: www.pyszadlo.pl oraz www.mogilno.in

pdf Pobierz w fotmacie PDF

III Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych Pyszadło 2018


Opinie o festiwalu

A ja to kupuję! Ze wszystkim. Podobnie jak uczestnicy festiwalu, wiernie trwający przed kinowym ekranem, klubowym bufetem, nad brzegiem jeziora i przy ognisku. Ich też kupuję, bo czymże byłoby „Pyszadło” bez takich ludzi, szczerych w radości i świętowaniu, złaknionych rozmów z drugim miłośnikiem kina, otwartych na nowe (2016).
Dominika Nowicka
Przez tych kilka ostatnich dni znalazłem swój nowy dom na mapie świata. Mam ich kilka. Niektóre są prawdziwe, inne wymyślił James Cameron. Mogilno od dziś jako miejsce i „Pyszadło” jako tryby trwania w nim w szczęśliwości nieskażonej niczym przyłączają się tych przyczółków lepszej wrażliwości. Mam nadzieję wracać. Mam nadzieję, że i Wy tu obok wtedy będziecie (2016).
Marcin Jauksz

| Copyright © - III Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych Pyszadło 2018 | Projekt strony: Verseo | Polityka Prywatności | Kontakt

Przewiń do góry strony